De ZelfKennisMethode (ZKM)

ZKM staat voor ZelfKennisMethode (oorspronkelijk ZelfKonfrontatieMethode) en is gebaseerd op de Waarderingstheorie van professor Hubert Hermans. Één van de uitgangspunten van deze theorie is dat al ons gedrag is te verklaren vanuit twee basismotieven, namelijk de behoefte om iets vanuit onszelf te realiseren (het Z motief) en de behoefte om ons te verbinden met iets of iemand anders (het A motief). Maar soms zijn er periodes in je leven dat het even minder goed lukt om je te verbinden met anderen of iets vanuit jezelf tot stand te brengen. Een ZKM traject kan je op weg helpen om weer dichter bij je eigen kern te komen, bewustere keuzes te maken en meer verantwoordelijkheid voor je eigen leven te nemen. 


In een ZKM traject breng je je levensverhaal in dialoog met mij als coach in enkele tientallen kernzinnen in kaart. Wat is voor jou van belang, rekening houdend met verleden, heden en toekomst? Als iets belangrijk voor je is, voel je er ook altijd iets bij, het zijn deze gevoelens die je verder gaat onderzoeken. Vaak komen hierbij onbewuste motieven aan het licht die je gaandeweg het traject bewuster probeert te maken en meer aandacht gaat geven. Dat wat je aandacht geeft groeit ...

Natuurlijke staat van zijn

Baby’s verkeren in een natuurlijke staat van zijn en hebben geen last van ‘wat zullen ze wel van me denken’. Er is één nadeel, een baby is zich hier niet van bewust. In onze vroege jeugd zijn we allemaal gecorrigeerd door onze ouders, voor een peuter voelt dat als afwijzing, ‘ik ben niet goed genoeg zoals ik ben’. Een peuter leert ander gedrag om weer geaccepteerd (niet afgewezen) te worden, maar komt daardoor verder af te staan van zijn eigen natuurlijke staat van zijn. Tijdens je jeugd gaat dit proces vaak door waardoor je steeds verder van jezelf komt af te staan. Een ZKM traject brengt je weer dichter bij je eigen authentieke kern.