Coaching en begeleiding

Je kunt bij mij terecht voor vragen op het gebied van werk, onderwijs, opvoeding, relatie of op persoonlijk vlak die om zelfinzicht en reflectie vragen. Vaak gaat het om zogenaamde ‘trage’ vragen, vragen waar geen eenvoudig antwoord op te geven is. Zaken lopen niet lekker, je wilt dingen veranderen maar weet niet hoe, je staat voor fundamentele keuzes, je zit tegen een burn-out aan en kunt het niet meer bolwerken. Een ZKM zelfonderzoek kan in deze gevallen uitkomst bieden. 

ZelfKennisMethode

De methode waar ik standaard mee werk is de ZelfKennisMethode (ZKM), de ZKM is een heldere en effectieve methode waarbij je jezelf systematisch onderzoekt om te achterhalen wie je bent en wat je drijfveren zijn. Als iets belangrijk voor je is, voel je er ook altijd iets bij, deze onderliggende gevoelens zijn een verwijzing naar thema's die voor jou belangrijk zijn. In dialoog met mij als coach gaan we samen op zoek naar jouw onderliggende thema's, deze thema's brengen we in kaart. 
Door deze (vaak onbewuste) thema's meer aandacht te geven ontdek je de rode draad in je leven en de motieven en emoties die eraan ten grondslag liggen. Deze inzichten kunnen vervolgens gebruikt worden om persoonlijke veranderingen tot stand te brengen.